• Home
  • Workshops en lezingen

Radicaal anders leven / Radicaal anders werken

Hoe gaan we ons leven vormgeven in tijden van Corona? Door vijf fases van verandering toe te passen op elementen van ons leven, kunnen we een manier vinden om in deze tijden van crisis te leven, bij te dragen aan onze gezamenlijke doelstelling, en stoppen met onzinnige dingen doen. We gaan van reactief handelen naar proactief vormgeven van ons leven. Variant: hoe gaan we ons werk vormgeven, met nadruk op manieren van werken en businessmodellen.

Online: interactieve lezing van 45-90 minuten (geen max aantal deelnemers) of workshop van 90-120 minuten met meer werk in tweetallen en plenaire discussie (max 30 deelnemers). Ook in het Engels en Frans.

Screenshot_2020-04-11_at_20.35.20.png

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Interactieve lezingen

Braaf een uur lang in stilte luisteren naar een spreker is een oud paradigma. Het publiek wil deelnemen, meepraten, mede vormgeven. Al mijn lezingen zijn interactief, met discussies in tweetallen en plenaire terugkoppeling. Dit kan ook in hele grote groepen. De context van de lezingen kan aangepast worden in termen van vakgebied, thema van de conferentie, en lengte. Door dieper na te denken veranderen we onszelf en de wereld.

1. Opstand tegen het Absurde. Hoe overleef je een lockdown? Wat voor verschillende reacties en acties brengt dit in ons naar boven? In zijn roman De Pest (1947) beschrijft de filosoof Albert Camus hoe inwoners omgaan met een epidemie en de totale afsluiting van hun stad. Camus’ filosofie van verzet tegen het noodlot, en beschrijving van solidariteit en hartstocht, bieden een affirmatieve boodschap voor zware tijden.

2. Waartoe leef je? Hoe geven we vorm en betekenis aan ons leven in een tijd waarin bijna alles mag en bijna alles kan? Hoe beantwoorden we voor onszelf de vraag waartoe we leven nu religieuze en maatschappelijke structuren niet meer dwingend zijn? We gebruiken inzichten van existentialistische filosofen als Camus, Sartre en Foucault om vorm te leren geven aan ons eigen leven.

3. Schaarste en overvloed. Schaarste, het gevoel dat we nooit genoeg hebben, is een fundamenteel concept in onze samenleving en in het economische denken. Maar kunnen we ook vanuit een standpunt van overvloed denken? Welke andere strategieën kunnen we dan ontwerpen om met de natuur, met de economie, en met onze keuzes om te gaan? Hoe maken we de omslag van nemen naar geven? (Boek: Overvloed, 2005)

4. Radicaal anders denken. Waarom denken we wat we denken, en doen we wat we doen? We handelen vaak uit gewoonte, of kunnen niet goed uitleggen waarom we doen wat we doen. Veel van onze denkkaders zijn dan ook gebaseerd op twijfelachtige of verkeerde aannames. Met een blik naar inzichten uit de wetenschapsfilosofie gaan we zelf onze aannames bevragen, radicaal nieuwe aannames formuleren, en dit vertalen naar anders handelen. (Boek: Reframing – the art of thinking differently, 2012)

5. Denken in Paradigma's. Paradigma’s zijn een manier om naar de wereld te kijken en in de wereld te handelen. Ik presenteer een aantal paradigmaverschuivingen, o.a. consumeren naar co-creatie, bezit naar gebruik, en universeel naar uniek. Daarna gaan we in tweetallen en plenair bespreken hoe we deze verschuivingen ervaren in ons werkveld, wat voor andere paradigmaverschuivingen we zien, en hoe we ons handelen kunnen vormgeven in het nieuwe paradigma.

6. Homo Creator. Hoe gaan we de wereld en onszelf vormgeven in het Antropoceen, het tijdperk van de mens? We zijn altijd al scheppers geweest: we hebben onze fysieke wereld vormgegeven, virtuele structuren als taal, weten en geld geschapen, en zijn nu de mens zelf aan het herontwerpen. We worden steeds krachtiger, maar blijven tegelijkertijd kwetsbaar. Wat hebben we nodig om goede Homo Creators te worden?

7. Geld en waarde. Geld is een bijzondere uitvinding, een sociale technologie die onze ontwikkelde wereld mogelijk maakt. Maar wat is geld eigenlijk? Hoe werkt het? En wat is waarde? Hoe kunnen we de waarden die wij belangrijk vinden uitdrukken in onze relatie met geld, en een financieel systeem ontwerpen dat ons helpt een waardevolle wereld vorm te geven? (Boek: Denken over geld en waarde, 2013)

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Taalkeuze